Image Alt

KGM Hasdal Arge Binası

İşveren : Ykare Mimarlık

Üst Makam : Karayolları Genel Müdürlüğü

Lokasyon : Hasdal / İstanbul

Yapı Türü : Endüstriyel Yapı

İnşaat Alanı : 5.400 m2

Hizmetler : Elektrik – Mekanik

Dönem : 2015

Kategori
Tarih